www.sansalvoantica.it


Ogni mondo è paese, ma il mio paese è il mio mondo.
Fernando Sparvieri

Sfogliando pagine ingiallite dal tempo, ho incontrato mio padre.
Fernando Sparvieri

Sopr'a 'na culline tra li fiure
se trove stu paese 'ncantate,
sciabbindette chi ci l'ha piantate
loche chiù belle 'n pute' truvà.
Evaristo Sparvieri


Le poesie del maestro Evaristo


UGNUNESA’LUSO’
di Evaristo Sparvieri

“Marnicò,

pije lu vucale:

quelle nghi lu halle aritrattate,

v’a ccaccià bbeve

a cumpa’ Vitale.


Ascegn’a bbass’a la cantine,

e pije chi lu vine

ch’armesse Tate,

chill’anne che j’ so’ nate”.


“Lasse sta’,cumpa’ Giuva’:

ne pozze bbeve ,

mi l’ha urdinate lu Duttore:

mi fa male lu core;

mi dole ‘n pette

e ‘n pozz’aripusa’

manch’a lu lette.


Ma se mi dice

ca è proprie bbone,

ni vuje assaggià sole nu ccone”.


“Cumpà,

è veramente spicijale:

mi li vuje scula’ tutte

ssu vucale.

E pi ressete sincere,

ti vulisse vinì a truvà

quasi ogni sere”.


“Cumbà, e lu duttore?”

“Cumbà, se j’ ne beve,

j’ mi more”.Evaristo Sparvieri

(Gennaio 1965)