www.sansalvoantica.it


Ogni mondo è paese, ma il mio paese è il mio mondo.
Fernando Sparvieri

Sfogliando pagine ingiallite dal tempo, ho incontrato mio padre.
Fernando Sparvieri

Sopr'a 'na culline tra li fiure
se trove stu paese 'ncantate,
sciabbindette chi ci l'ha piantate
loche chiù belle 'n pute' truvà.
Evaristo Sparvieri


Le canzoni abruzzesi del maestro Evaristo


VUJE BENE SOLE A TE

(parole e musica di Evaristo Sparvieri)

I

Mi trove a ‘sta terra furastiere,

ma tu, Amore me, mi sti luntane;

senza di te pi me è nu turmente,

senza di te ‘sta vite ‘n vale niente.La luntananze fa suffrì stu core,

j’ vuj’a te, se no cuscì mi more.Amore me, amore me,

j’ vuje bene sol’a te.

Amore me, amore me,

‘n ci pozze sta senza di te.II

Ne vuje li ricchezze di stu monne,

ma vuje sta nghi te ugni mumente;

a sta’ luntane j’ ne so’ capace,

si ‘n ci sti’ tu, stu core ‘n trove pace.Ne trove pace e ne trove alligrije,

e vive sole di malincunije.Amore me, amore me,

j’ voje ecc.III

La notte ‘n ariesce a pija’ sonne,

nghi lu pinziere steng’a te vicine.

Amore me, niente mi cunzole:

vuj’arvinì, se no cuscì mi more.

 

E quanda ‘n bracce a te j’ so’ ‘rvinute ,

‘n ti lasse chiù pi manche nu minute.

 

Amore me, amore me,

j’ voje ecc.

 

IV

Mo corr’e mi ni vaje a la stazione:

vaje a pija’ lu trene chiù viloce:

che vole e va chiù forte di lu vente,

e m’arporte a te nghi nu mumente.

 

E che m’arporte e m’aridà la vite,

che so’ pirdute quanda so’ partite.


Amore me, amore me,
j’ voje ecc.

Tocca lo spartito